Ahad , Julai 21 2024
msen
Rumah / Mengenai Kami

Mengenai Kami

Portal MyHEALTH ialah satu perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah Aplikasi Perdana MSC Telekesihatan.

Ianya merupakan satu inisiatif Kerajaan Malaysia untuk membawa Negara ini ke hadapan dalam penggunaan ICT secara inovatif di samping menjana pertumbuhan ke arah mencapai tahap Negara Maju menjelang tahun 2020.

Aplikasi Perdana MSC Telekesihatan dijangka dapat mengubah sistem penjagaan kesihatan Malaysia untuk menjadi perkhidmatan yang lebih bersepadu, meluas dan secara maya dengan tujuan untuk menyediakan perkhidmatan yang saksama, mudah dicapai dan berkualiti tinggi. Ini akan membantu pencapaian visi perkhidmatan kesihatan dengan menekankan kepada kesejahteraan sepanjang hayat di mana individu, keluarga dan komuniti memainkan peranan penting dalam penjagaan kesihatan.

Semakan Terakhir :19 Disember 2014